3 ଟି ଜିନିଷ ଯାହା ତୁମେ କେବେ କାଷ୍ଟ-ଆଇରନ୍ ସ୍କିଲେଟରେ ରାନ୍ଧିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ |

ସମ୍ପ୍ରତି ଆମେ ସମସ୍ତେ କାଷ୍ଟ ଲୁହା ରନ୍ଧନ ସାମଗ୍ରୀ ବିଷୟରେ ଅନେକ ସୁବିଧା ଜାଣୁ, ଯେପରିକି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତାପ ବଣ୍ଟନ;ସୁସ୍ଥ;ସଫା କରିବା ସହଜ;ସମସ୍ତ ଚୁଲା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗରମ ଭାବରେ ମନେ ପକାଇବା ଉଚିତ ଯେ 3 ଟି ଜିନିଷ ରାନ୍ଧୁନାହିଁ |ଲୁହା ସ୍କିଲେଟ୍ ପକାନ୍ତୁ |.

14

1, ଅମ୍ଳୀୟ ଖାଦ୍ୟ (ଯଦି ତୁମେ ଏହାକୁ ସ୍ନାପି ନକର)

ଆପଣ ହୁଏତ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅମ୍ଳୀୟ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିବା |କାଷ୍ଟ-ଲୁହା ସ୍କିଲେଟ୍ |ଏକ ବଡ ନା-ନା |ପରିଣତ ହେଲା, ତାହା କେବଳ ନୁହେଁ |ଆମେ ସେହି ଭୁଲ ଧାରଣାକୁ ଭାଙ୍ଗିଛୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣି ନାହାଁନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ read ିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛୁ |ଅବଶ୍ୟ, ଅମ୍ଳଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ (ଯେପରି ଟମାଟୋ ସସ୍, ମଦ-ବ୍ରାଇଜ୍ ମାଂସ ଇତ୍ୟାଦି) ସ୍କିଲଲେଟ୍ ରେ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ସମୟ ବିତାଇଲେ ଲାଲ୍ ଜୋନ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି |

ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିଲେଟ୍ ଭଲ ed ତୁ ହୋଇନଥାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ଧାରଣା ନୁହଁନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରେ ତାହା ଉପରେ ଅଧିକ |ତେବେ ଯଦି ତୁମେ ଅଜାଣତରେ ତୁମର ଏସିଡ୍-ଭାରୀ ସସ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ସି mer ିବାକୁ ଦିଅ, ତେବେ କ’ଣ ହେବ?ଏହା ଏକ ଧାତବ ସ୍ୱାଦ ନେଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିଲେଟରେ ଛତୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରେ |ଯେକ way ଣସି ଉପାୟରେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପରିସ୍ଥିତି ଯେକ any ଣସି ରାନ୍ଧିବା ଏଡାଇବା ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବ |

2,ମାଛ (ବିଶେଷ ଭାବରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କିସମ)

ଏହା ସମ୍ଭବତ no ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମାଛ, ବିଶେଷତ thin ପତଳା କିମ୍ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ କିସମ, ଆପଣଙ୍କ କାଷ୍ଟ ଲୁହା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ |ଯଦିଓ ତୁମେ ବିନା ଭାଗ୍ୟରେ ତୁମର ଫିଲେଟ୍ ଫ୍ଲିପ୍ କରିବାକୁ ସ enough ଭାଗ୍ୟବାନ୍, ଚର୍ମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ତାହା କରିବ ନାହିଁ |ସର୍ବୋତ୍ତମ ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ ଫ୍ରା ପ୍ୟାନ୍ କିମ୍ବା ଚୁଲିରେ ରଖନ୍ତୁ |

3, ସ୍କିଲେଟ୍ ବ୍ରାଉନିଜ୍ (ଯଦି ତୁମେ ଗତ ରାତିରେ ଏକ ବ୍ୟାଚ୍ ଚିକେନ୍ ଫ୍ରାଏଡ୍ କରିଛ)

ଅନେକ ସାଉଥର୍ନ ଯୁକ୍ତି କରିପାରନ୍ତି ଯେ କାଷ୍ଟ ଲୁହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଡୁ-ଇଟ୍-ପ୍ୟାନ୍, ମୁଖ୍ୟ ଥାଳିରୁ ମିଠା ରାନ୍ଧିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିନ୍ତା ନକରି |-କିନ୍ତୁ ବୋଧହୁଏ ଏହା ଏକ ବିରାମ ନେବା ଉଚିତ୍ |ତୁମର କାଷ୍ଟ ଲୁହା ଏଥିରେ ରନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟରୁ ଟିକେ ସ୍ୱାଦ ବଜାୟ ରଖିବ, ଯାହାକି ଛତୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ଅଂଶ |

ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯଦିଓ ଆପଣ ମିଠାକୁ ଛାଡିଦିଅନ୍ତୁ |ଯଦି ଆପଣ ଚିକେନ୍ ଫ୍ରାଏଙ୍ଗ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏକ ବ୍ୟାଚ୍ ସ୍କିଲେଟ୍ ବ୍ରାଉନିଜ୍ ରାନ୍ଧିବାକୁ ଯିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ଅତ୍ୟଧିକ ସୁଗନ୍ଧିତ ବହନ ନକରି, ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସଫା କରିବାରେ ଅତିରିକ୍ତ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ |ଯଦି ତୁମର ସ୍କିଲେଟ୍ ଭଲ ed ତୁପ୍ରାପ୍ତ, ତେବେ ଏହା ଏକ ଭଲ ସ୍କ୍ରବ୍ ଆବଶ୍ୟକ |ଯଦି ଆପଣ ଏକ ପ୍ରକୃତ ଅଟକି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ନକରନ୍ତି ତେବେ ସାବୁନ୍ ଛାଡିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟ ସାବୁନର ସ୍ମିଡେନ୍ (ତାହା ଏକ ବ scientific ଜ୍ଞାନିକ ଶବ୍ଦ) ବିନା କ୍ଷତିରେ କ ick ଶଳ କରିବା ଉଚିତ |ଏହା ପରେ ଏହାକୁ season ତୁ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ |

 

 

 


ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଜୁନ୍ -17-2022 |